ORO-Ośrodek Rozwoju Osobistego
Testy

Ośrodek Rozwoju Osobistego oferuje wykonanie następujących testów:

Pomiar inteligencji u osób dorosłych (powyżej 16. roku życia)
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004 WAIS-R(PL). Test służący do diagnozy intelektu. Przeznaczony dla młodzieży w wieku od 16 lat oraz dla dorosłych w wieku do 79 lat
Ocena natężenia odczuwalnego stresu
Skala Odczuwalnego Stresu PSS-10
Test służy do oceny natężenia stresu związanego z własną sytuacja życiową na przestrzeni ostatniego miesiaca.Przeznaczony dla osób dorosłych.
Test „Człowiek w pracy”
Skala Człowiek w Pracy.
Kwestionariusz jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Przeznaczony dla osób pracujących, w wieku od 20 do 60 lat
Kwestionariusz kompetencji społecznych
Test służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności wpływające na sposób funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Badanie przeznaczone jest dla młodzieży licealnej (15 - 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących.
Test Drzewa
Metoda projekcyjna przeznaczona zarówno dla dzieci jak i młodzieży i dorosłych.
Test Osobowości i Zainteresowań
Test przeznaczony głównie dla młodzieży podejmującej decyzje związane z wyborem przyszłego zawodu i drogi życiowej.
Test Osobowości
Inwentarz Osobowości NEO-FFI
Test przeznaczony dla osób dorosłych do 80. roku życia oraz młodzieży w wieku od 15 lat.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko E-Mail Telefon

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Joanna Zjawińska

Telefon: 661 919 616

j.zjawinska@oro-psycholog.pl